Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

Korzystając z bloga i strony internetowej www.bobasowany.pl akceptujesz poniżesz warunki Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
Niniejsza Polityka Prywatności, Polityka Cookies oraz polityka korzystania z newslettera określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies na stronie internetowej www.bobasowany.pl
Administratorem strony i danych osobowych jest Magdalena Kołodziejczyk właścicielka bloga www.bobasowany.pl zwana dalej Administratorem.
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: bobasowany@gmail.com
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.bobasowany.pl  są bezpieczne i nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Data publikacji aktualnej Polityki prywatności znajduje się na dole strony.

 

DEFINICJE
„Administrator” – Anna Miodyńska prowadząca bloga www.bobasowany.pl
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa i blog autorstwa Magdaleny Kołodziejczyk znajdujące się pod adresem www.bobasowany.pl
„Cookies” – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
„Newsletter” – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informaci o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora,
„Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu zawarcia tej umowy Użytkownik zobowiązany jest wypełnić interaktywny formularz na Stronie, zaznaczyć odpowiednie zgody oraz dodatkowo potwierdzić zapis klikając w odpowiedni link w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

 

DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na Stronie.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach na jakie wskazują formularze
 4. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowania mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas wizyty na Stronie zbierane są dane takie jak: adres IP użytkownika, typ przeglądarki, nazwa domeny itd. Te dane zbierane są automatycznie i służą do lepszego administrowania stroną, do celów analitycznych lub do ulepszania zawartości strony
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodęi/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 6. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora.
 7. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
-prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres email: bobasowany@gmail.com
10. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
11. Dane Użytkownika będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez niego zgody na takie przetwarzanie.
12. Podanie danych w celu realizacji usług i korzystania z materiałów znajdujących się na Stronie jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia tych usług i odebrania tych materiałów. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
13. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
14. Administrator przechowuje i chroni dane osobowe Użytkownika z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione.
15. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera MailChimp, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO. Administrator powierza podmiotowi MailChimp przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera, korzystania z systemu mailingowego, przechowywania danych osobowych
16. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
17. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
– udzielona przez Użytkownika zgoda
– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

 

FORMULARZE i KOMENTARZE
 1. Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony
1.1        Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
1.2.        Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Magdaleny Kołodziejczyk. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
1.3.        Formularz zapisu na bezpłatny produkt – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania produktu i newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
2.    Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

 

 POLITYKA NEWSLETTERA
 1. Usługa Newsletter ma charakter informacyjny i jest świadczona bezpłatnie.
 2. W celu korzystania z Newslettera Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe (imię, adres e-mail) oraz zaakceptować Politykę prywatności i Politykę Cookies Strony.
 3. Usługa Newsletter zawierana jest poprzez dobrowolne wypełnienia aktywnego formularza na Stronie i podania adresu email i imienia. Administrator wykorzysta te dane w celu świadczenia usługi Newsletter.
 4. W celu zawarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest
  • wypełnić aktywny formularz Newsletter, zaznaczyć odpowiednie zgody, kliknąć w przycisk potwierdzający, potwierdzić drugi raz subskrypcję poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości email
  • zaakceptować Polityki prywatności i Polityki Cookies oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera
  • wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 5. Powyższe zgody są dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i świadczenia usługi.
 6. Powyższe zgody mogą być w każdej chwili cofnięte, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi newslettera
 7. Umowa Newslettera zawarta jest na czas nieokreślony. Moment jej zawarcia to kliknięcie w link aktywacyjny
 8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny o treści „rezygnacja” znajdujący się na dole każdego maila. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może także skontaktować się z Administratorem droga elektroniczną bobasowany@gmail.com

 

INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTANE PRZEZ ADMINISTRATORA
 1. Administrator wykorzystuje do celów analitycznych:
1.1   Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku
1.2.  Kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Treści przedstawione na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Magdalena Kołodziejczyk nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Magdaleny Kołodziejczyk. Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wiedzy i wcześniejszej zgody.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich1 na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. a)      dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 8. a)     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 9. b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 10. c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 11. d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 12. e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

 

Powyższe fragmenty polityki Cookies zostały zaczerpnięte ze strony  http://wszystkoociasteczkach.pl i są chronione prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska

 

Polityki Prywatności opublikowana dnia 24.05.2018 r.